Bestyrelsens beretning

Det kan være en kunst/øvelse at se alt det gode man selv rummer og har at byde på, men det er vigtige elementer for at kunne være i balance med sig selv, denne øvelse er heldigvis let med udgangspunkt i Sønderhå Hørsted friskole og børnehave.

 

Sønderhå Hørsted friskole og børnehave er en lille og rummelig skole og børnehave.
hvor vi kender hinanden. Et hus, hvor store rummer og hjælper de små, hvor de mindste helt ned i børnehaven uden tøven går til de større børn og beder om hjælp, uden at de behøver at samle mod.

En skole hvor man siger godmorgen til hinanden.

Vi er ikke en skole med stor økonomisk overskud, her bliver arbejdet hårdt og prioritereret for at få mest mulig ud af de midler der er til rådighed, det gælder ansatte, ledelse og forældre.

 

Vi er en skole og børnehave med traditioner, et hus med engagerede medarbejder som tør gå forrest, og er forandringsparate, hvilket også i år har været krævet.

En skole der tager teorien med ud i praksis både i almindelige timer og i emneugerne.

Et hus hvor børnehave og skole hænger tæt sammen.

Et hus med frisk vind i håret, hver morgen for skolen og børnehaven der dagligt er på legepladsen og på deres ugentlige turdage, som andre børn kun kan drømme om.

Vi er en skole hvor lærerværelset er et sted, man kommer til morgenhygge, med stearinlys og modellervoks

En skole hvor vi har mulighed for at takke ja til tilbud uden for skolen i kraft af vores bus, og en skole hvor lærerne benytter sig af denne mulighed

En skole hvor det at træde op er en naturlig del om det er til Lucia, teater, til morgensang eller i klassen

Et hus hvor faglighed går hånd i hånd med trivsel, tryghed leg og læring

En børnehave der formår at gøre halloween super hyggelig uhyggelig

En hus hvor man har en målsætning der handler om at hjælpe hinanden og gøre sit bedste.

Sønderhå Hørsted friskole og børnehave er et sted med stor menneskelig og social kapital.
der bliver lagt et stort arbejde fra forældrenes side, lige fra kagebagning, gevinst indsamling, arbejdsdage, deltagelse ved husets arrangementer, hjælp ved garantfest, ja listen er lang men alt sammen har stor betydning for skolen og børnehaven og derved vores børns dagligdag, disse ting er også med til at give sammenhold i forældrekredsen og øge kendskabet til hinanden, derud over er der også sidegevinsten at det er super hyggeligt.
Nogle opgaver er mere synlige end andre, og det er farlig at nævne nogle frem for andre, dog vil jeg godt lige benytte lejligheden til af nævne 3 af de usynlige, Peter Andersen det står os bi når det gælder bussen, om den skal fragtes eller fikses er han altid klar. Busreklamerne tager Frederik sig af, og hjemmesiden og folder er Lilja hovedkraften bag, alt som forældre bidrag. En kæmpe tak til alle forældres støtte.

Vi startede året 2019 med at få ny leder, og en bræt opvågning økonomisk.

Der har derfor været stor fokus på økonomi i det forgangene år, men også at få udbygget værktøjskassen så bestyrelsen og ledelsen havde retvisende tal der kunne navigeres efter.

Der er blevet lave mådelige opfølgninger, til både ledelse og bestyrelse tak til Wieteke for at kigge os over skulderen, vi skal have udbygget værktøjskassen yderlig så vi får alle pejlemærkerne trukket frem.

Vi har i bestyrelsen ikke lavet mange nyhedsbreve, det skyldes dog ikke manglende møde aktivitet men nærmere at der har været stillet virkelig skarp på økonomi, og at vi fra tidligere år har meldt positive tal ud der ikke holdt, dette ønskede vi ikke at gentag, så vi har holdt kortene tæt ind til kroppen. Dette er klart et forbedringspunkt, fra bestyrelsens side.

Der har det forgangene år også været afholdt møder mellem de aktive foreninger i huset, hvor vi har snakket om hvordan vi kan hjælpe hinanden, samarbejdet er ikke nyt, vi nyder godt af den nye skolegård som er et resultat af dette og vi er jo alle en del af serveringen til garantfesten, som idrætsforeningen står for, dette kommer eleverne tilgode gennem samarbejdet mellem skole og idrætsforening, tak Hanne for det store koordinerings arbejde med garantfest og udlejning.

Samarbejdet på tværs af aktørerne i og omkring huset vil vi forsætte med da det er godt for alle, og lokalområdet.

 

Bestyrelsen vil forsætte med den tætte opfølgning på økonomien, målet er en forsat god og sund skole børnehave og SFO med masser af gode fortællinger om fælles oplevelser og læring.

 

 

Post Author: Stine