Børnehaven Krudtuglen

Nyhedsbrev August 

Velkommen tilbage efter en ferie med dansk sommer. Det ser ud til at solen og varmen melder sig mere i august – det glæder vi os over. 

Det er også dejligt at kunne byde velkommen til Philip og familie i børnehaven. Philip er startet den 1. august. 

Den 10. august har Kristina første officielle arbejdsdag, men vil allerede være at finde hos os nogle timer inden da. Velkommen til hende også. 

Den 27. august er der generalforsamling. Der startes med en “generalforsamling” i børnehaven allerede kl. 18. Her vil der bl.a være valg til forældreråd. Kl. 19.30 forstættes der med den formelle generalforsamling, se den vedhæftede indkaldelse. Jeg vil opfordre jer til at komme, det er vigtigt, for at vi i fællesskab kan få den bedst mulige børnehave og skole. 

Det er med beklagelse, at jeg skal fortælle, at Charlotte har søgt nye udfordringer. Hun har gennem mange år været en ildsjæl i vores børnehave. Vi vil gerne takke hende for samarbejdet, og ønske hende det bedste i fremtiden. Charlotte har sidste arbejdsdag fredag den 28. august. Vi arbejder på, at få besat Charlottes stilling så hurtig som muligt. 

Rengøringslisten indtil efterårsferie er vedhæftet. Husk at krydse jer af på listen i rengøringsrummet, når I er færdige. Vær opmærksom på ændringerne i områdefordelingen. Se oversigt i rengøringsrummet eller på hjemmesiden. Hvis I skulle være forhindret i at gøre rent, så kontakt Birgitte Husted på telefon nr. 30829948 eller Maria W. Jensen på telefon nr: 51953508, så kan de måske hjælpe jer mod betaling. 

Mange hilsner Sønderhå-Hørsted Friskole og Børnehave/Gitte

Post Author: Stine