Sønderhå Hørsted Friskole og Børnehave

Nyhedsbrev uge 14

Vi håber, I alle er ved godt mod derhjemme, hvor de fleste ting i disse dage udleves. Som det ser ud lige i øjeblikket, har vi indtil videre stadig mindst 12 dage, hvor der ikke sker de store ændringer. Mette Frederiksen åbnede en lille dør på klem i mandags til, at der måske kan blive […]

Rengøring

Forældrerengøring

Der er ingen forældrerengøring af børnehave og skole, så længe at vi er lukket ned. Der vil komme en ny og opdateret rengørings liste så snart der er mere normale tilstande i vente.

Information om Coronavirus til børn og forældre

Det er vigtig at få snakket med børnene om Corona virussen og hvorfor de ikke er i skole, børnehave eller til fritidsaktiviteter.Sundhedsstyrelsen har lagt 2 film ud som forklarer henholdsvis børn og voksne, hvad den nye coronavirus er og giver gode råd til voksne, så de kan tage hånd om deres børne bekymringer. https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Film-til-boern-og-foraeldre-giver-raad-om-at-tale-om-ny-coronavirus?fbclid=IwAR3-Q5_i4_lVrl8pqK3YBUtI_AKGh5JRahe9oHa_FUGzhDsX1mutP-z4WGk Derudover […]

Opdatering

Som udgangspunkt vil skole og børnehave være lukket i 2 uger fra på mandag.Vi vil i morgen tage telefonisk kontakt til alle forældre.Vi opfordre alle til at blive hjemme med virkning fra i morgen Torsdag. Sundhedsstyrelsen har lavet en film til børn om Coronavirus: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Film-til-boern-og-foraeldre-giver-raad-om-at-tale-om-ny-coronavirus

Udsættelse af Generalforsamling

Kære forældre og støttekreds På grund af den seneste udvikling af coronavirus med et stigende antal smittede er generalforsamlingen i børnehave og skolen udskudt på ubestemt tid. Det er selvfølgelig beklageligt, men vigtigt at vi tage alle forholdsregler alvorligt.På bestyrelsen vegneGitte/Sønderhå-Hørsted Friskole og Børnehave.

Fastelavn

Marts Nyhedsbrev

Uge-temaer om dyr I marts starter vi uge-temaer om dyr, hvor vi introducerer børnene for de forskellige dyr, nemlig: krybdyr, slanger, grise, geder, heste, kaniner, køer og høns. I ugens løb lærer vi mere om dyrene, både som viden om dyret, laver dyremasker af de forskellige dyr, leger dyrene og oplever fortællinger og historier om […]

leg i sandkassen

Februar 2020

Velkommen til Christoffer Et stort velkommen til Christoffer og hans familie. Christoffer starter i børnehaven den 1. februar og får plads i den yngste spisegruppe sammen med Charlotte.  Fortsat fokus på sprog I februar fortsætter vi vores fokus på sprog. Sus er stadig i gang med at sprogvurdere børnene individuelt, så vi får viden om […]

Leg og bevægelse

Nyhedsbrev fra Krudtuglen – november 2019

Nyhedsbrev fra Krudtuglen – november Kost i børnehave og SFO Vi oplever et stort ønske fra jer forældre om sunde måltider i børnehaven. Dette imødekommer vi meget gerne i de daglige måltider i løbet af børnehavedagen; morgenmad, formiddagsfrugt og eftermiddagsmad. Til særlige lejligheder og arrangementer, såsom fødselsdag, halloween o.a. tilbyder vi kage, is eller flødebolle […]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!