En hilsen fra bestyrelsen

En sommerhilsen fra Bestyrelsen på Sønderhå Hørsteds Friskole og børnehave

Solen skinner og børnene ser frem til sommerferie. På den konto er alt som det plejer.

I løbet af det sidste halve år er meget vendt op og ned, og i den forbindelse skal der lyde en KÆMPE tak for indsatsen fra personalets side. Der har hurtigt været fundet løsninger der har fået hverdagen til, at fungere under de rammer der er blevet udstukket fra sundhed og undervisnings myndigheder.

Det har fra ledelsens side været af stor betydning, at skolen og børnehaven har kunnet tilbyde fuld åbningstid, og at eleverne hurtigst muligt har været fysisk tilbage til en så normal hverdag som muligt.
Til tider har blækket knap været tørt, før nye retningslinjer er blevet udstukket, i forhold til de rammer der skulle arbejdes under.
Det har krævet at ledelse og personale har været omstillingsparate i en helt ny demission.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at alle har ydet en ekstra ordinær indsats og da i særdeleshed Gitte.
Hun fortjener virkelig et stort kram, når det igen er tilladt!!

Vi syndes, at det er lykkedes Gitte og personalet rigtig godt, at komme igennem en meget udfordrende periode, hvor intet har været som det plejer.
Dette har blandt andet kunne lade sig gøre, i kraft af at vi er en lille skole og at de fysiske rammer ikke har været en begrænsning.  Vi har dejligt med plads, at boldtre os på.

Generalforsamlingen er udskudt til den 27/8, hvor vi glæder os til, at vi igen kan samles.


Sommerferiefesten er som bekendt også aflyst, så vi vil hermed fra bestyrelsens side ønske alle en god sommer, god vind til de ældste elever på deres videre færd.
Vi har fra bestyrelsen side købt en lille sommerhilsen til alle ansatte, på vegne af forældre og elever.
Så lidt bliver som det plejer.

Tak til Mette for hendes indsats i huset, held og lykke til hende og familien som flytter til det midtjyske.

Vi er rigtig glade for at kunne fortælle, at stillingen som leder af børnehaven er besat. Vi har ansat Kristina Højbak og hun starter officielt den 10/8. 

Kristina kender huset særdeles godt.  Hun har både selv har været elev og desuden også i en periode ansat som pædagog. Vi glæder os til samarbejdet. 

Post Author: Stine