Februar 2020

Velkommen til Christoffer

Et stort velkommen til Christoffer og hans familie. Christoffer starter i børnehaven den 1. februar og får plads i den yngste spisegruppe sammen med Charlotte. 

Fortsat fokus på sprog

I februar fortsætter vi vores fokus på sprog. Sus er stadig i gang med at sprogvurdere børnene individuelt, så vi får viden om det enkelte barn, der gør det muligt at støtte jeres børn bedst muligt både i børnehaven og hjemme. I får en tilbagemelding af Sus løbende, når resultaterne er klar. 

Børneyoga kl. 9

Sus deltager i et kursus om sprog og motorik nogle eftermiddage.  Kurset omhandler sammenhængen mellem motorik og sprog i børns udvikling. Forskning viser, at 80 % af børns sproglige udvikling bygger på kroppen. Børneyoga er yogaøvelser med vers og børneremser, der stimulerer sproget gennem bevægelser og giver børn en bedre forståelse af sproget. Med udgangspunkt i dette starter vi med børneyoga for alle børn kl. 9 inden vores frugtsamling. Det glæder vi os til!

Morgensang om fredagen

Vi oplever en mæthed blandt børnene i forhold til deltagelse i skolens morgensang. Vi går derfor tilbage til samme ordning som tidligere – nemlig at børnehaven deltager i skolens morgensang hver fredag. Det er stadig et tilbud til vores børnehavebørn – de kan også vælge at blive i børnehaven og fortsætte leg sammen med en voksen. Når vi kommer til April vil de kommende skolebørn deltage i morgensang alle dage – men i de kommende måneder er det et tilbud til alle børn hver fredag. 

Vi savner Ane Grete i tiden

Ane Grete er desværre ikke rask og er i gang med undersøgelse i Aalborg. Vi må derfor undvære hende, indtil hun igen er klar til at komme i børnehaven. Indtil da dækker det øvrige børnehavepersonale timerne om morgenen. 

Fastelavn i børnehaven 

Mandag den 24.2 holder vi fastelavn i børnehaven. Vi starter fastelavnsfesten kl. 9 med frugt og derefter tøndeslagning. Hvis I forældre har mulighed for at deltage, er I meget velkomne. Vi glæder os til en dag med ninjaer, pirater, prinsesser og måske vilde dyr i børnehaven. 

Generalforsamling onsdag den 11.3

Sæt gerne X i kalenderen onsdag den 11. Marts, hvor både børnehave og skole afholder generalforsamling. Ligesom sidste år vil børnehaven afholde generalforsamling kl. 18 til 19 i SFO-lokalerne, hvor vi både kigger tilbage på årets aktiviteter og kigger fremad mod nye aktiviteter. Vi vil formidle vores arbejde med den nye styrkede læreplan og drøfte børnehavens kostpolitik med jer. Derudover vil der være valg til børnehavens forældreråd. Vi håber på ligeså stor opbakning som sidste år! Kl. 19.30 begynder skolens generalforsamling, hvor alle er meget velkomne til at deltage. 

Aktiviteter i februar

Mandag d. 3.2 Fastelavnspynt + sprog

Tirsdag d. 4.2 Tur kl. 9-11.30 – hente grene til fastelavnsris

Onsdag d. 5.2 Tur kl. 9-12.30

Torsdag d. 6.2 Fastelavnsris + sprog

Fredag d. 7.2 Fastelavnssange. Dennis holder fødselsdag i børnehaven

Mandag d. 10.2 Leg, hygge og aktiviteter 

Tirsdag d. 11.2 Leg, hygge og aktiviteter

Onsdag d. 12.2 Leg, hygge og aktiviteter

Torsdag d. 13.2 Leg, hygge og aktiviteter

Fredag d. 14.2 Leg, hygge og aktiviteter

Mandag d. 17.2 Fastelavnsris + sprog

Tirsdag d. 18.2 Tur kl. 9-11.30

Onsdag d. 19.2 Tur kl. 9-12.30

Torsdag d. 20.2 Fastelavnspynt + sprog. Ældste gruppe hos Musik-Jørgen kl 9-10. Magnus 6 år

Fredag d. 21.2 Fastelavnssange

Mandag d. 24.2 Fastelavn i børnehaven kl. 9-11. Forældre er velkomne

Tirsdag d. 25.2 Tur på legepladsen

Onsdag d. 26.2 Tur kl. 9-12.30

Torsdag d. 27.2 Male kunstværker + sprog. Ældste gruppe hos Musik-Jørgen kl. 9-10

Fredag d. 28.2 Puderum. Christoffer holder fødselsdag i børnehaven

Bedste hilsner fra personalet i Krudtuglen

Post Author: Stine