Information om Coronavirus til børn og forældre

Det er vigtig at få snakket med børnene om Corona virussen og hvorfor de ikke er i skole, børnehave eller til fritidsaktiviteter.
Sundhedsstyrelsen har lagt 2 film ud som forklarer henholdsvis børn og voksne, hvad den nye coronavirus er og giver gode råd til voksne, så de kan tage hånd om deres børne bekymringer.

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Film-til-boern-og-foraeldre-giver-raad-om-at-tale-om-ny-coronavirus?fbclid=IwAR3-Q5_i4_lVrl8pqK3YBUtI_AKGh5JRahe9oHa_FUGzhDsX1mutP-z4WGk

Derudover tager børnetelefonens hjemmeside også emnet op:
https://bornetelefonen.dk/

Post Author: Stine