Leg med musikken v. Musik Jørgen

Leg med musikken (0-2. kl) 

Til “Leg med musikken” udvikler og skærper vi elevernes evne til for 

dybelse, opmærksomhed og lytning. Undervisningen er tilrettelagt som  

en blanding af sang, rytmeinstrumenter og bevægelse. 

Her spiller musik, dans, fantasi og lege altid sammen. Vi improviserer og  

udforsker musikkens grundelementer, når vi:  

– synger nye og gamle sange.  

– arbejder med tonisk og rytmisk udvikling.  

– stimulerer fantasien og legen i musikkens verden.  

– arbejder med puls, periodefornemmelse og dynamik.  

– spiller på instrumenter, der udvikler og stimulerer de motoriske san 

ser.  

– arbejder med sanseintegration i forhold til musisk indlæring.  

Holdenes størrelse er på 5-12 elever. 

Undervisningssted: 

Sønderhå-Hørsted friskole 

Tid: Mandage kl.14.00- 14.45 

Start: 11/1 2021 – 14/6 2021 

Underviser: Jørgen Baadsgaard 

Telefon: 2122 6397  

Email: jbaa@thisted.dk 

Minimum 5 tilmeldinger 

Tilmeld dig her 

https://thisted.speedadmin.dk/tilmel 

ding#/Course/449

Indlægs forfatter: Administrator 1