Nyhedsbrev 12-1

Nyhedsbrev Uge 12-13-14


• 5-7. kl. delvis tilbage i skole
• Generalforsamling 22/4 2021
• Støttekreds
• Sunde madpakker og vand i drikkedunkene….tak
• Børneorm
• Rengøring


Påskeferien står på spring – og dagene er lunere og lysere. Forår bliver især i år budt velkommen.
Vi glæder os dagligt over vintergækker og solskin når morgenturen traves eller luntes…

Efter påsken byder vi også 5-7. klasse velkommen tilbage i skole. De skal i starten møde fysisk
halvdelen af tiden og resten forstætter som online.
Det betyder rent praktisk, at der er fremmøde i skolen uge 14, men online undervisning uge 15.


Årets generalforsamling er lagt i kalenderen. Det er den 22/4 kl. 19.30.
Det er selvfølgelig kun muligt at afholde den, såfremt restriktionerne tillader det. 
I forbindelse med generalforsamlingen er det også vigtigt, at få tegnet eller fornyet sit støttekredsmedlemsskab.
Det betyder nemlig, at man er stemmeberettiget og valgbar til bestyrelsen.
Se opslaget vedr. støttekreds, og spred gerne budskabet til tanter, onkler, bedsteforældre
og andre interesserede.

Skoledagen kræver energi – god energi. Vi vil gerne opfordre jer forældre til at kigge madpakkerne
efter med et kritisk blik. Vi vil gerne at drikkedunken er fyldt med vand og madpakken indholdet
både groft og grønt. Det er bestemt i den gode sags tjeneste, for en skoledag/børnehavedag fyldt
med alt for mange tomme kalorier og sukker, har bestemt også indflydelse på trivsel og læring.


Vi har i børnegruppen haft et tilfælde af børneorm. I bedes være opmærksomme.

Mange hilsner
Sønderhå-Hørsted Friskole og Børnehave/Gitte og Kristina

Indlægs forfatter: Administrator 1