Nyhedsbrev 33 og 34

God skolestart
Bushjemkørsel
Madsedler retur
SFO pasning fredag den 23/8 – giv besked
Fripladsansøgning
Friskolebladet
Hovedrengøring 21/8
Trafik – kør roligt

Så er skoleåret for alvor gået i gang – hvilket dette nyhedsbrev også bærer præg af med mange praktisk oplysninger.
Tak for jeres opbakning til første skoledag, det var en fin start med god stemning – det tegner godt…
Bussens rute og køretidspunkter er vi så småt ved at blive klogere på. Hjemkørselsoversigten ser pt. således ud:


Vi glæder os til lejrskolen. Tak for de mange sponsorater i form af mad. Kig i jeres børns tasker, der er en seddel på, hvad der skal medbringes. Hvis nogen skulle have masser af persille i haven, modtager vi også gerne det.

Det er også vigtigt, at I giver besked, hvis I har brug for SFO-pasning fredag den 23/8, så vi kan få afstemt behovet for personale denne dag.

Der er mulighed for at søge friplads for skoleåret 2019-2020. Ansøgningsskema kan udleveres på kontoret eller ved henvendelse ved Gitte. Husk sidste frist er 5. september.

Som forældre på en friskole kan man få tilsendt et medlemsblad fra Friskoleforeningen. Hvis der er et ønske om det, så giv besked. Giv også gerne besked, hvis I allerede får den og ikke ønsker at fortsætte. Det er et betalingsabonnement, og derfor vigtigt at få det opsagt, hvis I ikke læser det.

Husk der er hovedrengøring onsdag den 21/8 og alm. rengøring i denne uge.

Afslutningsvis en opfordring til at bruge p-pladsen langs vejen ved bålhytten. Parkering foran skolen giver rigtig dårlig oversigtsforhold for fodgængere. Så medmindre det blot er kys&kør (“en aflæsning”), vil vi opfordre til, at I parkerer langs vejen ved bålhytten.


Mange hilsner
Sønderhå-Hørsted Friskole/Gitte

Post Author: Stine