Nyhedsbrev 36-37

  • Ny bestyrelse
  • God lejrskole
  • Ansøgning om fripladstilskud senest 8/9
  • Velkommen til Kim
  • Svømning torsdag 3-4.kl.
  • Musik-Jørgen torsdag 0-1-2. kl.
  • “Naturens dag” tirsdag 8/9 og fredag 11/9 
  • Cykelsponsorløb fredag den 25/9 
  • Retningslinjer ved sygdom

 

September har meldt sin ankomst, og vi har stadig dage med solskin og varme. Det er dejligt, især når vi starter hver dag ude med morgensang og gåtur. 

Tak for et godt fremmøde til generalforsamling både i skole og børnehave. Den nye bestyrelse har konstitueret sig som følgende: 

Formand – Stine Kvejborg
Næstformand – Bjarne Nielsen
Kasser – Wieteke Tølbøll
Menige medlemmer – Heidi Bangsgaard, Thomas Jørgensen, Tina Birch og Martin Møller Pedersen
Tak til de afgående medlemmer for en god indsats, samt et velkommen til de nye. 

Vores lejrskole gik rigtig godt, Bjørneborg er et dejligt sted. Tak til alle der hjalp med forplejning, kørsel m.m. Særligt skal Ejgil, Lise og Lindy fremhæves, uden dem, var vi nok gået sultne i seng…

Ansøgning om tilskud til nedbringes af skolepenge for skoleåret 20/21 skal afleveres senest den 8/9. Skemaet fåes ved henvendelse til Gitte. Der kan søges tilskud til både skole og SFO.

Den ledige stilling i SFO og børnehave er blevet besat. Vi har ansat Kim Nielsen. Han er 50 år og kommer fra Nykøbing. Kim kan desuden også køre vores bus…herligt! Vi glæder os til at byde ham velkommen sidst i september. 

Svømmeundervisningen starter i morgen den 3/9. Den første gruppe er 3/4 klasse. 

Yngste gruppe 0-2.kl. vil hver torsdag indtil jul få musikundervisning af Musik-Jørgen. Det starter ligeledes i morgen den 3/9

Næste uge markerer vi “Naturens dag”. Det passer så fint med vores årstema “skoven”. Det betyder, at vi tirsdag den 8/9 og fredag den 11/9 vil omlægge undervisningen til Sønderhå Plantage. 

Det er vigtigt, at medbringe mad og drikke til en hel dag udendørs. Selvfølgelig skal påklædningen også afstemmes efter vejrudsigten. Vi går mod plantagen straks efter morgensang og går først hjem til kl. 14 om tirsdagen. Dette gælder også for 0.kl. Fredag slutter vi kl. 12.50 som vanligt.

Fredag den 25/9 afholder vi cykelsponsorløb for skolens elever og børn i børnehaven. Der er brug for en masse gevinster, som kan deles ud til deltagere og sponsorer. Gevinsterne som forældrene har hentet afleveres på skolen.

Sønderhå-Hørsted Sparekassen har allerede lovet at være sponsor, men husk nu selv også at få skaffet nogle sponsorer. Vi håber på en indtjening, der kan stå mål med tidligere års høstmarked! Der vil inden for kort tid komme en seddel med hjem i tasken, hvorpå man kan notere sine sponsorater.

Flere af jer forældre har været usikre på hvordan man forholder sig ved sygdom m.m. Nedenstående er de vigtigste retningslinjer, som vi arbejder efter. Det er tænkt som en hjælp, men vil helt sikkert ikke være dækkende i alle situationer, så kontakt os, hvis der skulle være tvivl. 

Vær opmærksom på følgende symptomer: Feber, tør hoste, træthed. Mindre hyppig er hovedpine, muskelsmerter og ondt i halsen. Det er vigtigt at slå fast, at symptomerne kan variere fra person til person. Ved symptomer kan man ikke modtages i skole eller daginstitution.

 

Ved mistanke om COVID-19: 
Det anbefales, at man kontakter læge med henblik på vurdering og evt. henvisning til test. Man bør isoleres hjemme i 48 timer efter symptomerne er ophørt. Det betyder i praksis, at man skal blive hjemme i to hele døgn efter endt sygdom. 

 

Ved tilfælde af COVID-19:
Skolen/daginstitutionen informeres og vi tager kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik op kontaktopsporing.

Buskørsel:
Der bruges mundbind når man er 12 år eller derover. Friskoleforeningen har anbefalet, at vi følger den kollektive trafiks retningslinjer, så derfor dette tiltag. Forældre sørger selv for mundbind.

Vi er klar over, at der med disse retningslinjer, vil være et øget fravær hos vores elever. Det er selvfølgelig en uheldig en konsekvens, men målet er at få minimeret smitterisikoen, hvilket vi hele tiden skal holde os for øje. 

 

Sønderhå-Hørsted Friskole/Gitte

Post Author: Stine