nyhedsbrev 39 og 40

 • Høstmarked …tak for hjælpen
 • Arbejdslørdag og indvielse af bålhytte den 28/9 kl.9-15
 • SFO i nye lokaler fra mandag den 30/9
 • Jannie kører skolebus om eftermiddagen. •
 • Skolernes motionsdag 11/10 fra 8.00-11.30 • Rengøring

Vores årlige høstmarked er veloverstået.
Vi havde nogle dejlige forberedelsesdage med eleverne og selve aftenen var bestemt også en succes.
Tak for jeres indsats både i forbindelse med gevinstindsamling, bagning, praktiske opgaver og alt det andet. Det er egentligt helt utroligt hvad der kan lykkes, når man løfter i flok…Det er både elever og forældre et godt eksempel på.

På lørdag den 28/9 har vi igen brug for jer til arbejdslørdag.
Vi starter med en kop kaffe kl. 9.00, samtidig vil bestyrelsen sørge for at uddelegere diverse arbejdsopgaver.
Der er mange forskellige opgaver alt fra havearbejde, maling, ophængning af gardiner m.m.
En af de vigtigste opgaver vil være at få flyttet SFO´en til nye lokaler.
Mød talstærkt op, så vi kan få lavet en masse.
Arbejdslørdag slutter med indvielse af bålhytten fra kl. 13-15.
Der vil vi servere pølser – vi satser på, at bålhytten skal stå sin prøve denne dag.

SFO´en flytter i nye lokaler fra mandag den 30/9. De vil være at finde i dobbeltlokalet i aulaen. Der ligger mange overvejelser bag, bl.a. at der er lettere adgang til gymnastiksal samt aulaen og køkkenet også bliver tilgængelige.
Samtidig handler det også om at kunne bruge personaleressourcer bedre, således at børnehave og SFO bliver mere en enhed i ydretimerne.
Det er alt andet lige nemmere, når man er tæt på hinanden rent fysisk. Personalegruppen glæder sig til det, og ser mange nye og spændende muligheder i flytningen.

Vores kabale med buskørsel om eftermiddagen ser ud til at være gået op. Gunnar kører fortsat bussen om morgenen. Jannie vil tage sig af al hjemkørsel. Det er en rigtig god løsning, da hun jo er bekendt med alle skolens børn.
Hun starter mandag den 30/9.
Tak til Gunnar for at træde til både morgen og eftermiddag indtil nu.

Fredag den 11/10 er det skolernes motionsdag. Denne dag vil vi sætte kurs mod Sønderhå Plantage og trave/løbe omgange, for at nå henholdsvis 5 km og 10 km. Forældre og andre interesserede er selvfølgelig også velkomne til at gå/løbe sammen med os.
Dagen starter kl. 8.00 med morgensang og vi slutter på skolen 11.30., hvor vi ønsker hinanden god efterårsferie.
Til denne dag efterlyser vi 3-4 forældre/bedsteforældre, som vil bage boller til os. Giv besked til personalet, hvis I har mulighed for det.

Rengøringsplanen for ugerne 39 og 40 ser ud som følgende:

Uge39:

 • Karina / Jesper
 • Louise / Jim
 • Susanne / Anders
 • Marie / Jakob
 • Maiken / Jesper

Uge 40:

 • Wieteke / Søren
 • Linda / Palle
 • Anita / Henrik
 • Britta / Henriette
 • Kristina

Husk at krydse jer af på listen i rengøringsrummet, når I er færdige.

Afslutningsvis en opfordring til at sørge for ekstra tøj, regntøj og fodtøj. Det er meget vigtigt for at få en god dag, at man har “outfittet” i orden.

Mange hilsner Sønderhå-Hørsted Friskole/ Gitte

Post Author: Stine