Nyhedsbrev 43 og44


• Efterår og udetøj: se tjekliste
• Betaling af cykelsponsorater
• Abejdsopgaver for forældre
• Fotografering seddel retur 27/10
• Penalhus, opladet iPad m.m.
• Corona-anbefalinger:
• Rengøring samt ny rengøringsoversigt vedhæftet


Med efterårets komme har vi nu rykket morgensang indendørs – vi har fundet en ny “bænkopstilling” der både er hyggelig og coronaforsvarlig. Det er også en dejlig start på dagen, ligesom morgensang udenfor var. Gåturen rundt om kirken og frikvarterne udenfor holder vi fast i, så husk at få det rette overtøj og fodtøj med, så bliver dagen bare lidt bedre…

Tjeklisten til garderoben lyder som følgende og gælder for alle:

  • overtøj
  • regntøj
  • ekstra bukser-trøje-strømper
  • gummistøvler

Hvis man endnu ikke har fået indløst sit sponsorat økonomisk, så er der stadig mulighed for det. Vi mangler stadig nogle indbetalinger. Det kan afregnes kontant eller på kontonr. 9124-1240101730


I efteråret har vi tidligere haft en arbejdsdag for alle forældre og børn. I år gør vi også det anderledes. I vil blive kontaktet af en “formand” fra den arbejdsgruppe i er tilmeldt. Så aftaler man tidspunkt m.m. for at kunne løse opgaven. Det kan være alt fra maling, reparationer, græsslåning og
rengøring. Opgaven vil kunne løses over en periode fra uge 42-44.
Nogle af opgaverne er allerede udført og andre i støbeskeen – tak for det! Vi glæder os til at resten kommer i hus.
Mandag den 2/11 vil der være mulighed for at få taget et foto. Photo Care kommer og vil sørge for at fotografere jeres børn. Der kommer en seddel i tasken, som I skal udfylde og aflevere senest tirsdag den 27/10.
Det er vigtigt at den komme retur.


Der er mange faktorer, som kan spille ind på en skoledag. Vi oplever til tider, at manglende strøm på iPads kan være en udfordring og en begrænsning i skolearbejdet. Det er vigtigt, at have styr på det hjemmefra, og sender derfor en opfordring ud til jer forældre, om at få indarbejdet en rutine omkring dette. Giv også gerne penalhuset et gennemsyn, så den også kan stå mål med en hel skoledag.

Corona sætter stadig en stor dagsorden i skolen. Det kan til tider være svært at navigere rundt i, nedenstående er et uddrag af de anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som vi arbejder efter:
“Myndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- og videregående uddannelser aflyser sociale arrangementer.

Det kan fx være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, både dem der afholdes på og uden for skolens/institutionens matrikel og dem, der er arrangeret af skolen og af forældre/elever.


Anbefalingen indebærer også aflysning af lejrskoler eller studieture, som er planlagt som led i undervisningen, da det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde anbefalinger om hygiejne og afstand. Dette gælder også, hvis lejrskolen eller studieturen alene er for elever fra én klasse, der færdes sammen i løbet af skoledagen.
Dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt eller administrativt formål. Det kan fx være skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger på fri- og privatskoler samt efterskoler og frie fagskoler, valgmøder og opstillingsmøder til skolens bestyrelse eller andre styrende organer, herunder elevråd,
forældremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler og lignende samtaler mellem skoleleder/lærer og elev samt familiemedlemmer og introduktionskurser samt brobygning”
Disse anbefalinger er i første omgang gældende til 31/10 og hvordan tiden efter bliver, må vi vente og se.


Vores bus er en vigtig brik i dagligdagen. Den kører mange kilometer dagligt, og har et stramt program. Det er derfor ikke muligt, at ændre bussens plan efter en spontan opstået legeaftale eller andet i den retning. Vi kan endnu en gang opfordre til, at legeaftaler aftales i god tid, så der er styr
på disse ting.

Mange Hilsner
Sønderhå Hørsted Friskole og Børnehave / Gitte

Indlægs forfatter: Administrator 1