Nyhedsbrev Uge 10 og 11

• Generalforsamling 11/3 kl.19.30
• Forældresamtaler
• Studerende i uge 11-12-13
• Mødetid for ugerne 12 og 13 (teater)
• Rengøring for kommende uger

Forår er temaet for denne uges morgensang. Det er dejligt at mærke lyset vender tilbage, og mon
ikke også solen vil beære os med sit selskab….man har da lov at håbe!
Årets generalforsamling er onsdag den 11/3 kl. 19.30. Jeg vil opfordre jer til at komme. Det er en mulighed for at få indflydelse, og være med til at tegne vores skole og børnehave i fremtiden.
Der vil være generalforsamling for børnehavens forældre allerede kl. 18.00.

Som noget nyt vil vi holde skolehjemsamtaler efter behov her i foråret.
Det vil sige, at I som forældre kan ønske en samtale, og at vi som skole kan indkalde.
VI tøver ikke med at tage kontakt med hjemmene, når der er behov for det – og vi synes, I er gode til at kontakte os, når I har noget på hjerte.
Hvis I alligevel gerne vil til en samtale, vil vi bede jer om at give en tilbagemelding inden teaterugerne, så vil vi vende tilbage med en tid til det i løbet af april.


I ugerne 11-13 modtager vi 3 studerende fra Den frie Lærerskole i Ollerup. Vi glæder os til at kunne tage imod Carina, Lærke og Thomas. De vil i den første uge indgå i den almindelige undervisning
og dernæst i teaterugerne.

Mødetiderne for teaterugerne ser således ud:

Mange hilsner
Sønderhå-Hørsted Friskole/Gitte

Post Author: Stine