Skolens Nyhedsbrev uge 18 og 19

Sønderhå-Hørsted Friskole & Børnehave
Skolens nyhedsbrev uge 18 og 19


• Teater
• Generalforsamling
• Besøg på Gyrup tirsdag den 30/5
• Arbejdslørdag
• Sommerferie og fest
• Besked til SFO ang. ferie
• Rengøring- kig gerne på sedler der hænger


Vores teater er nu veloverstået, og vi er nu tilbage i bøgerne. Det synes vi, nok især de voksne, også er dejligt. Tak for hjælpen til jer alle i forbindelse med teater og kagebord. Det er dejligt, når vi i fællesskab kan yde og nyde.

Generalforsamling i både skole og børnehave er også veloverstået. Tak for det flotte fremmøde, det betyder meget med jeres opbakning.

Efter denne aften består forældrerådet i børnhaven af :
Nadia (leder), Sus (medarb.rep.), Line Petersen, Lea Nyby, Anja Tandrup

Bestyrelsen i skolen har konstitueret sig som følgende:
Stine Kvejborg (formand), Mads Hegnhøj (næstformand), Bjarne Nielsen (kasser), Lone
Nørgaard, Heidi Bangsgaard, Thomas Jørgensen og Ole Borregaard.

På generalforsamlingen var der også den formelle forældrehøring i forbindelse med at vi ansætter Gitte som skoleleder pr. 1/8 2019.
På tirsdag den 30/5 har Gyrup inviteret hele skolen til at se køerne bliver lukket ud. 0-1 kl. og børnehaven bliver kørt i bus, mens resten af skolen skal gå derned. Husk derfor en god madpakke og godt fodtøj. Mødetider for dagen er ikke ændret ( 8-13).
Lørdag den 4/5 er der arbejdsdag på skolen. Vi starter med en glat kop kaffe kl.9 og går hurtigt til de mange opgaver. Af hensyn til maden har vi brug for en tilbagemelding på hvor mange der kommer. Giv besked enten pr mail eller til en af lærerne inden mandag den 29/4.
Vi håber der kommer rigtig mange, da listen med opgaver er lang. Skulle man have mulighed for at tage en trailer med, ville det være en stor hjælp.


SFO’en har allerede hængt en seddel op med tilmelding til sommerferiepasning. I bedes skrive på inden 1/5, så har de også mulighed for at tilrettelægge perioden bedst muligt.
Der har været et par forespørgsler på, hvornår sommerferien starter.
Vi har sidste skoledag
den 25/6 og den dertilhørende fest om aftenen. Nærmere info følger…

Opgave til arbejdslørdag:
Stenmel ved cykelbanen
Oprydning udendørs bag gymnastiksalen og ned
Male badeværelset ved køkken
Ny bordplade/puslebord
Badeværelse ved køkken
Oprydning læhegn ved boldbanen
Fliser ved låge til legeplads
Parkeringsforhold?
Terrasse gives eftersyn
Bolde på taget ved solceller fjernes
Vaske gardiner i 2/3 kl.
Bålhytte
Oprydning og male dobbeltlokalet i tilbygningen
Cykelskur males
Græs på motorikbanen
Tagerender renses
Male børnehaven
Male toilet
Oprydning i udedepotet
Opsætte røgalarmer i børnehaven
Lave frokost kaffe m.m.
Havearbejde m.m.


Rengøring for ugerne 18 og 19 er følgende:

Uge 18:
AnneMarie & Rene, Linda & Palle, Simone & Morten, Theresa & Johnny, Lisbeth & Bjarne

Uge 19:
Gena & Rasmus, Pia & Bo, Anna, Lone & Jens Chr., Jonna & Morten

Post Author: Stine