Nyhedsbrev Uge 21 og 22

• Velkommen til ældste igen…
• Temadag om dyr for skoleeleverne
• Lukkedage
• Hjælp til praktiske opgaver, reparationer m.m.
• Pasningsbehov i ugerne 26-27-28-31-32-33 (lukket i 29 og 30)
• Uni-login for skoleelever
• Rengøring for kommende uger

-I mandags bød vi ældste gruppe velkommen tilbage i skole. Det var med store smil og gensynsglæde. Alle var vist enige om, at fjernundervisning ikke står mål med at være tilstede i skolen. 

-På onsdag den 20/5 holder vi derfor en anderledes “dyredag” i skolen. Alle skal medbringe et dyr, det kan være af plastic eller tøjdyr. Desuden vil vi også gerne have man medbringer en papkasse, som man kan bruge til at lave et hjem til sit dyr. I løbet af dagen vil vi så blive klogere på dyret og dets livsbetingelser. Dagen slutter af med en “forhindringsbane” udendørs til dyr og ejer. Dagen starter til sædvanlig tid kl. 8.00 og slutter for alle kl.12.30, hvor vi ønsker hinanden god “mini-ferie”. 

Kalenderen frem til sommerferien har flere fridage/lukkedage. Vær opmærksom på disse:
21. maj – 24. maj: Kristi Himmelfartsferie
30. maj – 1. juni: Pinseferie
5. juni: Grundlovsdag 

-Vores arbejdslørdag blev aflyst, men vi har stadig hængepartier med småreparationer m.m. Det er opgaver, som kan løses af 2-3 handymænd/kvinder. Det handler bl.a. om legehuse, maling og ramper. Hvis man har mulighed for at hjælpe, så kontakt Thomas eller Bjarne fra bestyrelsen. 

-Vi vil allerede nu bede jer om at melde tilbage på pasningsbehovet i forbindelse med sommerferien. Der hænger sedler på døren til børnehaven og ligeledes ved de yngstes indgang. Det er vigtigt, at få et overblik over pasningsbehovet for at vi kan udnytte ressourcerne bedst muligt. I ugerne 29 og 30 er der helt lukket, men vi har brug for jeres tilkendegivelse i ugerne før og efter ( 26-28 og 31-32). 

Vi oplever desværre, at nogle har problemer med uni-login. Vi vil opfordre til man ikke skifter sin kode, før vi har fået yderligere retningslinjer centralt fra. Husk desuden at I-pad’en skal medbringes i skolen fuld opladet. 

Mange hilsner Sønderhå-Hørsted Friskole/Gitte 

Post Author: Stine