Nyhedsbrev uge 23 og 24

sommer
sommer

• Kontakt til SFO på børnehavens tlf. 23643823
• Personaleændringer
• Hjælp til praktiske opgaver – bestyrelsen kontakter
• Pasningsbehov i ugerne 26-27-28-31-32-33 (lukket i 29 og 30)
• Uni-login for skoleelever
• Rengøring for kommende uger

Sikke en pinseferie…Jeg håber alle har nydt både fridagene og det dejlige vejr. I morgen har vi så igen en fridag, nemlig Grundlovsdag.

SFO og børnehave har oprindeligt hver sit telefonnummer. Personalet oplever dog, at det fungerer bedst med at telefonisk kontakt til SFO går via børnehavens telefonnummer (23643823)

I forbindelse med Nadias sygemelding er der indgået en aftale mellem skolen/børnehaven og Nadia om, at Nadia fratræder sin stilling i børnehaven. Vi vil sige tak for samarbejdet og ønsker Nadia held og lykke fremover.
Vi arbejder på at få stillingen besat på bedste og hurtigste vis, og regner derfor med at kunne slåstillingen op allerede i næste uge.

Kalenderen frem til sommerferien:

  1. juni: Grundlovsdag
  2. juni: Sidste skoledag for skoleelever

-Vores arbejdslørdag blev aflyst, men vi har stadig hængepartier med reparationer m.m. Det er opgaver, som vi skal have løst inden sommerferien.
Nogle af jer vil derfor blive kontaktet afbestyrelsesmedlemmer vedr. hjælp til disse opgaver.

-Vi vil bede jer om at melde tilbage på pasningsbehovet i forbindelse med sommerferien. Der hænger sedler på døren til børnehaven og ligeledes ved de yngstes indgang. Det er vigtigt, at få et overblik over pasningsbehovet for at vi kan udnytte ressourcerne bedst muligt.
I ugerne 29 og 30 er der helt lukket, men vi har brug for jeres tilkendegivelse i ugerne før og efter ( 26-28 og 31-32).

-Vi oplever desværre, at nogle skoleelever har problemer med deres uni-login. Vi står overfor at
skulle skifte koder til næsten alle klassetrin. Det er en opgave vi løser i skolen sammen med jeres
børn. Så har vi nemlig mulighed for at følge processen.
Husk desuden at I-pad’en skal medbringes i skolen fuld opladet.

Rengøring for denne og kommende uge er:
Uge 23 Anja / Jan  Rikke /Jesper  Heidi/ Mikael  Mads/Mette
Uge 24 Tina / Henrik  Jonna/Bjarne  Karine/Peter  Kristina

Mange hilsner
Sønderhå-Hørsted Friskole/Gitte

 

Post Author: Stine