nyhedsbrev uge 4 og 5

Elevrådet havde arrangeret elevfest

Velkommen til Lasse
• Mail-problemer til personalet
• Lus
• Hjælp til servering søges! Kontakt Hanne hurtigst på mobil:40977059
• Emneuge i uge 6
• Vinterferie og SFO
• Fastelavn
• Støttekreds
• Rengøring for kommende uger

Januar er på retur, og inden vi har set os om er det en ny måned, med alt det der hører februar til…
Vi har været så heldige at få tilbudt Lasse Kristensen i virksomhedspraktik. Han har et par timers
pedelarbejde hver dag. Det er vi rigtigt glade for, så vi kan få nogle af de praktiske opgaver løst.
Vi har inden for den seneste uge oplevet problemer med mails til personalet. Vi arbejder på at få det
løst hurtigst. Skulle I have brug for at sende en mail til os, kan man altid sende den til skolen
(mail@shfriskole.dk), så vil vi sørge for at viderebringe den.
Vi har har haft enkelte tilfælde af lus hos både skoleelever og børnehavebørn. Tjek jeres børn, så vi
kan komme problemet til livs.
Der er igennem mange år i skolen fundet frivillige hjælpere til Sønderhå-Hørsted Sparekassens
garantfest. Det er en ordning skolen har nydt godt af, da det er den indirekte årsag til at vi kan sende
alle skolens elever til svømning. Det kræver selvfølgelig at I som forældre bakker op og giver jeres
tilsagn om hjælp. Hanne og Klaus har igen i år været på arbejde, for at finde hjælpere til
garantfesten. Vi mangler stadig 5-7 personer til den 27/3 kl.18. Giv besked hurtigst – gerne i
dag….

I uge 6 er der naturfaglig/matematikemneuge for hele skolen. Der vil derfor være ændrede
mødetider. Se nedenstående skema

I vinterferien har SFO’en brug for en tilbagemelding på pasningsbehovet. Der hænger afkrydsningsskemaer på døren. Skriv på, så vi kan få afstemt personalet. 

Vi er så heldige at have en støtttekreds til Sønderhå-Hørsted Friskole og Børnehave. Det er nu tiden til at forny sit medlemsskab. Jeg har vedhæftet en skrivelse, som kan bruges til både eksisterende og nye medlemmer. Så giv gerne det “gode” budskab videre. 

Søndag den 23/2 holder Borgerforeningen fastelavn. De vil gerne invitere til en hyggelig formiddag d. 23/2 fra kl 10-12, hvor vi vil holde fastelavnsfest med tøndeslagning og hygge. Det er gratis, og der vil være mulighed for køb af saftevand og fastelavnsboller 

Om mandagen holder vi fastelavn i skolen, hvor alle møder udklædte til en festlig dag fra 8.00 til 11.30. 

Husk at krydse jer af på listen i rengøringsrummet, når I er færdige. Vær opmærksom på ændringerne i områdefordelingen. Se oversigt i rengøringsrummet eller på hjemmesiden. 

Mange hilsner Sønderhå-Hørsted Friskole/Gitte

Post Author: Stine