Nyhedsbrev uge 46 og 47

  • Håndvask ved ankomst  
  • Mundbind  
  • Nødundervisning  
  • Ingen arrangementer i december  
  • Fotos  
  • Skoleindskrivning  
  • Rengøring samt ny rengøringsoversigt vedhæftet  

November arbejder sig frem. Dagslyset kan til tider være en mangelvare, men inden vi har set os  om er det december – og det glæder vi os til. Selvfølglige er den måned i sig selv fyldt med glæde,  men vi ser også frem til at få ældste gruppe i skole igen. De tegner en vigtigt del af skolen, og vi  føler os noget amputeret uden dem.  

Tiden er også til at gentage nogle af de ting som er gældende for vores hverdag. Bemærk at vi nu vil  bede jer om at bære mundbind ved besøg.  

-Vi opfordrer forældre til at tage afsked ved døren.  

-Alle vasker hænder/spritter ved ankomst.  

-Der må ikke lånes cykelhjelme m.m.  

-Sørg for tasken og penalhuset indeholder de nødvendige redskaber.  

-Når man kommer på skolen som besøgende (forældre, bedsteforældre m.m.) bæres  mundbind.  

Det er også vigtigt, at pointere at vi indtil 3.december atter er vendt tilbage til nødundervisning,  hvilket betyder at sundhed og sikkerhed er overordnet det faglige arbejde.  

December er fyldt med traditioner bedsteforældredag, luciaoptog, krybbespil, fælles kirkegang  m.m. Disse arrangementer er desværre ikke muligt i år. Vi ser frem til at det kan lykkes at mødes  igen.  

Vi har i dag uddelt fotos, så er der måske allerede en julegave i hus. Hvis man har brug for  omfotografering har PhotoCare åbent studie den 28/11, hvor man blot dukker op. Dette gælder også  hvis man var fraværende ved fotograferingen på skolen. 

Den 26/11 fra kl. 15-17 har vi skoleindskrivning til kommende skoleår – se også Facebook. Spred  gerne budskabet, så vi kan få tilgang af elever til vores dejlige skole.  

Mange hilsner  

Sønderhå-Hørsted Friskole og Børnehave/Gitte  

Indlægs forfatter: Administrator 1