nyhedsbrev uge 8 og 9

  • Generalforsamling 22/4 2021  
  • Støttekreds  
  • Restriktioner  
  • Studerende fra Den frie lærerskole uge 10-11-12  
  • Rengøring  

Mildere vinde blæser, vintergækker og forårsblomster dukker frem. Det er en dejlig tid, så lad os  håbe, at det også snart bliver muligt at få alle elever i skole igen. Dagens politiske udmelding tyder  dog på, at vi må vente lidt endnu.  

Årets generalforsamling er lagt i kalenderen. Det er den 22/4 kl. 19.30. Det er selvfølgelig kun  muligt at afholde den, såfremt restriktionerne tillader det.  

I forbindelse med generalforsamlingen er det også vigtigt, at få tegnet eller fornyet sit  støttekredsmedlemsskab. Det betyder nemlig, at man er stemmeberettiget og valgbar til bestyrelsen.  Se vedhæftet dokument vedr. støttekreds, og spred gerne budskabet til tanter, onkler, bedsteforældre  og andre interesserede.  

Restriktionerne fra december er fortsat gældende.  

-Vi vil gerne opfordre jer til at aflevere jeres børn udenfor skolen. Har man brug for at komme ind,  er mundbind et krav.  

-Ingen hverken elever eller ansatte må møde op med symptomer 

-Fokus på håndhygiejne  

-Klasserne har egen indgang og toilet  

-Ingen sociale arrangementer  

-ingen undervisning på tværs af klasserne ( eksempelvis morgensang)  

Igen i år har vi fået lov til at modtage studerende fra Den frie lærerskole. Vi håber at kunne modtage  2 studerende i ugerne 10-12. Som alt andet er det også med et forbehold, men vi håber at det kan  lykkes.  

Hvis der er spørgsmål vedr. rengøring så kontakt Tina Birch fra bestyrelsen. 

Mange hilsner  

Sønderhå-Hørsted Friskole og Børnehave/Gitte

Indlægs forfatter: Administrator 1