Procedure for genåbning af Sønderhå- Hørsted Friskole og Børnehave

Vi forventer, at denne skrivelse er læst og gennemgået med alle børn af forældre inden genåbningen mandag den 20/4. Reglerne og retningslinjerne er udarbejdet af personalegruppen på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Hvor længe vi følger nedenstående er uvis, men foreløbigt frem til 9.maj.
Vi tænker, at nøgleordet bliver tryghed. Tryghed i forhold til det sundhedsmæssige for både børnehavebørn, skoleelever, personale og forældre, men også tryghed i forhold til de nye rammer, som vores dag skal afvikles i og under. Derfor er prioriteringen også, at vi alle skal i gang med en ny hverdag, som vi skal hjælpe hinanden med. Vi skal med samarbejde, tolerance og kommunikation forsøge at skabe en god dag i børnehøjde, hvor glæden ved at være sammen med kammerater og medarbejdere vil overskygge de mange bekymringer som coronaen også kan afføde.

Dagens Struktur:


Børnehave og morgensfo åbner 6.15.
Der er mulighed for at spise morgenmad.

Undervisningen starter 8.00.

Undervisningen slutter 12.30 for 0. -3.klasse og 13.30 for 4. -5. klasse. Fredag slutter alle 12.30

SFO åbner alle dage 12.30. Mest muligt kommer til at foregå udendørs.

Bussen:


Vi henstiller til flest muligt selv sørger for transport, men bussen kører for de elever der måtte have brug for det. Der bruges engangshandsker i bussen – medbring gerne selv om muligt.

Bussen kan køre med maks. 8 elever ad gangen. Det vil selvfølgelig betyde længere ventetid både morgen og eftermiddag.

Ankomst til skolen og Børnehave:

Ankomst til skolen:
Desværre skal vi bede jer forældre om ikke at komme ind på skolen.
Vi opfordrer til, at man afleverer sit barn ved indgangen til skolen, og barnet selv går ind. Vi ved godt, at der er forskel på jeres børn i alder, selvhjulpenhed m.m. og derfor kan alle ikke klare det selv.
Den vurdering er op til jer.

Børnehaven bruger indgangen ved terassen. Vi henstiller at der kun er 2 forældre i garderoben ad gangen.

– 0/1. klasse bruger den indgang de plejer og deres klasselokale.
– 2/3. klasse bruger indgangen til ældste gruppe, hvor de også vil have klasselokale.
– 4/5. klasse bruger hovedindgangen og gymnastiksalen som klasselokale

Alle, både børn og voksne, starter med at vaske hænder med flydende sæbe og vand. Håndsprit er også tilgængelig efter vask men ikke nødvendigt. Håndsprit bruges kun på rene hænder, altså når man f.eks. går ind i et nyt lokale.

Når I afhenter jeres børn gælder samme forhåndregler som ved ankomst.

Håndhygiejne:


Der vaskes hænder ved ankomst. Ligeledes vaskes der hænder efter næsepudsning, efter toiletbesøg, efter udendørs leg samt før og efter spisning.
Der undervises i at vaske hænder første åbningsdag og løbende fremover.
– 0/1. klasse vasker hænder i billedkunst og på toilettet ved lærerværelset.
– 2/3. klasse vasker hænder på toilettet ved ældste og ved vasken i lokalet.
– 4/5. klasse vasker hænder på toilettet ved køkken og i klassen.

Madpakker:


Alle medbringer madpakker til hele dagen. Det er en lille formiddagsmadpakke samt en middagsmadpakke. Derudover medbringes også til SFO. Alle skal medbringe drikkedunk.
Husk synlig navn på alle dele.

Børnehavebørnene afleverer madpakker i kasser på bordet i børnehaven.

For skolebørnene vil vi gerne de beholder madpakkerne i tasken og ikke bruger køleskab. Det er heller ikke er muligt at bruge mikroovn.

Udetøj/skiftetøj:


Alle skal medbringe rigeligt skiftetøj og varmt udetøj. Ligeledes skal der medbringes ekstra fornuftigt fodtøj. Mest muligt kommer til at foregå udendørs, så derfor skal der være pakket ekstra tøj efter dette.
Tjek gerne vejrudsigt…

Penalhus:


For skolebørnene er det vigtigt at have et penalhus med de fornødne redskaber, så man ikke har brug for at låne. Vi forventer blyanter, viskelæder, lineal og gerne farver og saks.

Legetøj:


Legetøjsdage sættes i bero. På grund af smittefare må man ikke medbringe legetøj, bamser m.m.

Skoledagens struktur:

8.00-8.15 Morgensang i aulaen. Alle sidder med 2 m. afstand.
8.15-9.00 Læsebånd i klassen. Ældste kontaktes på “Skype”.
9.00-9.15 Lille madpakke
9.15-9.45 Udefrikvarter
9.45-11.15 Udemodul
11.15-11.45 Spisning og udefrikvarter
11.45-12.30 Udemodul.
12.30-13.30 Fagligt modul for 4/5.kl.

SFO:

I videst muligt omfang vil det være udendørs aktiviteter. Indendørs kan der blive brug for at dele op
i små grupper. Der serveres ikke eftermiddagsmad.

Børnehave:

Efter den “lille madpakke” kl. 9 vil der være udendørs aktiviteter. Der kan også være brug for at dele børnene op i mindre grupper indendørs.
Så vidt muligt sørges der for, at der ikke leges i store grupper.

Udezoner:

Vores udendørsområde vil blive inddelt i zoner. Tanken er, at man kun færdes der den pågældende dag og derved kun leger med den samme gruppe børn.

Området ved legehus og sandkasse: Børnehaven

Fra rutsjerøret og resten af legepladsen: Turnusordning

Skolegård: Turnusordning

Område ved bålhytten: Turnusordning

Telt på sportspladsen: Turnusordning

Rengøring:

Der vil være rengøring 2 gange dagligt af toiletter og andre kontaktflader. For børnehaven gælder det at toilettet, puslepuder m.m. afsprittes efter brug. Ligeledes gøres legetøj rent dagligt.

Sygdom:

Hvis man er syg, skal man blive hjemme, også ved milde symptomer. Ligeledes skal man også blive hjemme, hvis en i nær familie er syg med Covid.19.
Børn og voksne i risikogruppen følger de sundhedfaglige retningslinjer, som gives.
Disse anvisninger gælder selvfølgelig både for børn, elever og personale.
I yderste konsekvens kan det også betyde, at vi er nødsaget til at aflyse undervisningen. Lad os håbe, det ikke kommer så vidt, og alle forbliver friske.

Venlig hilsen
Personalet og bestyrelsen
Sønderhå-Hørsted Friskole.

Post Author: Stine