Skolen

Skolen

Sønderhå-Hørsted Friskole blev oprettet i 1990 og bygger på den Grundtvig-Koldske skoletradition.
 
Vi er en Grundtvig-Koldsk friskole, og lever efter, at først skal man oplive, så skal man oplyse. Forudsætningen for det er, at rammerne er trygge, for ellers kan man ikke lære. Men når de så er det, ved vi, at eleven slet ikke kan lade være med at suge viden til sig. Det samme gælder de ansatte. Gode arbejdsforhold giver glade medarbejdere, der giver det hele noget ekstra, som kommer alle til gavn.

Vi udbyder 0 klasse til og 8. klasse. Vi arbejder i øjeblikket på at starte en 9. klasse

Nogle af klasserne er samlæst i grupper, hvor undervisningen foregår på forskellige niveauer og hver elev har mulighed for at lære på det stadie, de er på.
Vi nyder godt af de små klassekvotienter, der gør differentieret undervisning mulig.

Skolens Grundtvig-Koldske baggrund kommer blandt andet til udtryk ved, at hver morgen indledes med fælles morgensang, fadervor og en god fortælling. I løbet af året har vi forskellige aktiviteter og fælles arrangementer, der gør det muligt for os at fordybe os i emner på mange måder:

  • Emneuger
  • Lejrture
  • Høstmarked
  • Teateruger
  • Udflugter

Hos os er der kort vej fra idé til handling. Både elever og forældre har rig mulighed for at få indflydelse på den hverdag, de har på skolen, hvilket er af stor betydning for børnenes skolegang og trivsel.
Forældrenes engagement smitter af på børnene og er medvirkende til, at vi møder glade og tilfredse børn i hverdagen.