uge 49 & 50

Skolens nyhedsbrev

Uge 49 og 50

  • Indskrivning torsdag d.5/12
  • Samtykke til sundhedsplejerskerne
  • Ny mail: mail@shfriskole.dk
  • Lucia-og bedsteforældredag fredag den 13/12
  • Krybbespil i Hørsted Kirke søndag den 15/12 kl. 10.30
  • Julegudstjeneste og risengrød torsdag den 19/12 kl.9
  • Rengøring

 

 

“Så tænder vi et lys i kvæld,

vi tænder det for glæde,

det står og skinner for sig selv,

og os som er tilstede…”

 

Advents- og juletiden er hilst velkommen på Sønderhå-Hørsted Friskole og Børnehave. Vi har pyntet træet og hængt julepynt op. Det er en dejlig tid fyldt med glæde og forventninger.

 

Tak for den dejlige mad til “Kardemomme-aftenen”. Vi havde en dejlig dag med god forplejning.

 

Indskrivning til kommende skoleår er torsdag den 5/12 fra kl.15-17.

Vi håber, at I vil være med til at sprede budskabet, så vi forhåbentlig kan byde en ny flok velkommen i 0.kl. til august 2020.

 

Sundhedsplejerske

Grete Lorenzen har bedt os sende samtykkeerklæringer ud til jer forældre. Det er nødvendigt at I giver jeres samtykke, for at jeres barn kan deltage i sundhedsplejerskernes tilbud. Det gøres elektronisk, se det vedhæftede materialer. For elever i 6. klasse er det vigtigt inden den 9/12, da de får besøg af Grete den dag.

 

Ny Mail

Som I sikkert har bemærket har vi fået ny mail til skolen. Den er i brug, og det er den, der skal bruges fremover. Mail til personalet og børnehave har vi ikke ændret.

 

Fredag den 13/12 inviterer vi til Lucia-og bedsteforældredag.

Dagen starter kl. 8.00 i gymnastiksalen. Her vil vi synge morgensang og se pigerne gå Lucia. Dagen fortsætter med forskellige aktiviteter for både børn og bedsteforældre. Traditionen tro vil vi gerne servere kaffe og boller, og derfor har vi brug for jeres hjælp til bagning af boller. Giv besked til klasselæreren hurtigst.

Dagen slutter 11.30 hvor bussen kører og SFO’en åbner, hvis man ikke skal med bedsteforældrene hjem.

 

Krybbespil

Søndag den 15/12 kl.10.30 vil 2.-3. klasse opføre krybbespil i Hørsted Kirke. Rollerne er fordelt og vi er så småt i gang med at øve. Vi håber rigtig mange vil komme og se det. For skuespillerne er der mødetid kl.10.00 i kirken. Efter gudstjenesten vil der være kirkekaffe.

Juleafslutning

Torsdag den 19/12 har vi sidste skoledag inden juleferien. Vi starter kl. 9.00 i Sønderhå Kirke med gudstjeneste og krybbespil.
Derefter går vi på skolen, spiser risengrød og ønsker hinanden en god jul. Dagen slutter kl.11.30, hvor bussen kører og SFO’en åbner. Morgenbussen vil køre til almindelig tid, og der vil være pasning på skolen fra 7.30 som vanligt. Skolen starter igen mandag den 6/1 2020.

Rengøring for de kommende uger er :

rengøring

Husk at krydse jer af på listen i rengøringsrummet, når I er færdige.

Mange hilsner

Sønderhå-Hørsted Friskole/Gitte

Post Author: Stine