Trivsel og Antimobning

Trivsel og Antimobning

RED BARNET:
"Det bedste middel mod mobning er trygge, tolerante børnefællesskaber. Når der er sammenhold og forståelse for hinanden i en børnegruppe, har mobningen svært ved at opstå."

Elevernes trivsel – UMV

Jf. lovkrav gennemføres der hvert 3. år en trivselsundersøgelse. 

Antimobbestrategi


Jf. lovgivningens krav har skolen udarbejdet og offentliggjort holdninger og handlinger til mobning.