Læreplan

Pædagogisk læreplan i børnehaven Krudtuglen

 • Empati
 • Nærvær
 • Omsorgsfuld
 • Sprog
 • Nysgerrig
 • Selvværd
 • Sanseapparat udvikles
 • Selvtillid
 • Indgå i fællesskab
 • Humor minus ironi
 • Fantasi
 • Dialogisk læsning
 • Viden
 • Kan selv / vil selv
 • Fokus på trivsel
 • Glæde
 • Social
 • At kunne sige fra og til, i de rigtige kontekst / situationer.
 • At være selvhjulpen

Udfordring

 • At få øget barnets selvværd
 • At få børnene til at bidrage positiv fælleskab
 • At skabe trivsel i børnegruppen.
 • At barnet finder indre ro
 • At vække barnets nysgerrighed
 • At skabe venskaber der udvikles
 • At udvide barnets viden
 • At skabe rum til fordybelse
 • At få børnene til at se og forstå andres følelser og behov.
 • At motivere og opmuntre børnene til selv, at hjælpe sig selv. ( oprydning, på og afklædning m.m.)

Muligheder for at opnå ovenstående

 • At være både voksne og børn er gode rollemodel
 • At være engageret i barnet altid
 • Skabe rum til fordybelse for børnene jævnligt
 • Skabe rum for at barnet kan gå for sig selv jævnligt
 • At tilbyde børnene aktiviteter i en periode i løbet af dagen gerne dagligt
 • At kommunikere med forældrene i løbet af ugen både fysisk eller via mail
 • Opfordre til lege aftaler mellem de ældste i børnehaven når de har fri i weekenden.
 • At vise og italesættelse af forskellighed jævnligt
 • At møde barnet anerkende hvor det er dagligt
 • At sætte ord på barnets følelser dagligt
 • At sætte ord på handling
 • Få børnene opdelt i mindre grupper gerne op til 3 dage om ugen
 • At tilbyde forskellige materialer og aktiviteter
 • Oplæsning i gruppen, fortællinger i gruppen, dagligt / jævnligt

Evaluering

 • Punkt på p møde månedligt
 • Hvad er gået godt ,hvad var udfordrende og hvornår løste vi det, eller hvad gør vi en anden gang.
 • Empati
 • Respekt for egne grænser sig til og fra
 • Respekt for andres grænser
 • Venskaber
 • Glæde
 • Fællesskab i aktiviteter
 • Forståelsen af kropssprog
 • Legerelationer
 • At barnet oplever sig værdifuldt og respekteret uanset baggrund.

Udfordring

 • At vise og lære barnet empati
 • At sætte ord overfor barnet, når barnet siger til og fra.
 • At vise og sætte ord over barnet når en ven siger fra
 • At lære barnet hvordan et venskab kan være
 • At vise glæde ved fx overfor barnet der kommer med en tegning
 • At lave små lege hvor de enkelte børn finder hinanden
 • At sætte ord på eller stille spørgsmål overfor barnet ved andres kropssprog
 • At give plads til legerelationer de selv har fundet.
 • At møde barnet med anerkendelse der giver barnet følelsen af at føle sig værdifuldt uanset hvilke barnet baggrund er.

Muligheder for ovenstående

 • At være både voksne og børn er gode rollemodel
 • At være engageret i barnet altid
 • Skabe rum til fordybelse for børnene jævnligt
 • Skabe rum for at barnet kan gå for sig selv jævnligt
 • At tilbyde børnene aktiviteter i en periode i løbet af dagen gerne dagligt
 • At kommunikere med forældrene i løbet af ugen både fysisk eller via mail
 • Opfordre til lege aftaler mellem de ældste i børnehaven når de har fri i weekenden.
 • At vise og italesættelse af forskellighed jævnligt
 • At møde barnet anerkende hvor det er dagligt
 • At sætte ord på barnets følelser dagligt

At sætte ord på handling

 • Få børnene opdelt i mindre grupper gerne op til 3 dage om ugen
 • At tilbyde forskellige materialer og aktiviteter
 • Oplæsning i gruppen, fortællinger i gruppen, dagligt / jævnligt

Evaluering

Punkt på p møde månedligt

Hvad er gået godt ,hvad var udfordrende og hvornår løste vi det, eller hvad gør vi en anden gang.

 • Sproglig miljø
 • Ordforråd
 • Sprogforståelsen
 • Tale, mimik og kropssprog
 • Forståelse på begreber
 • Få kendskab til skriftsproget
 • Udvidet ordforråd/ sprog
 • Genfortælle historier el. oplevelser
 • Ord følger handling
 • Snakke uden at råbe
 • Børne deltage de og aktive
 • Synge
 • Sprogtest

Udfordringer

 • At tale med hinanden
 • At Sprog og motorik følges ad
 • At stille åbne spørgsmål
 • At være opmærksom på den nonverbale sprog
 • At være opmærksom på børn med flere sprog eller manglede sprog
 • At være lyttende

Muligheder

 • At lege med sprog nonverbale, vrøvle ord,
 • At lave rim og remser
 • At synge og lege med rytmik
 • At lave dialogisk læsning
 • At lege med skriftsproget
 • At lege med hukommelsen
 • At tage kuffert historierne og fortæller med tvist i
 • At tilbyde sprogtest
 • At vi voksne er gode rollemodeller
 • At voksne er kort og tydelig i kommunikation
 • At lege med hatteteater
 • At lave bogstaver, tal og temaer i nataturlige sammenhænge
 • At skabe rum og mulighed for at være den lyttende og den talende. Sankt Bennedikte. Metoden.

Evaluering

 • Punkt på p møde månedligt
 • Hvad er gået godt ,hvad var udfordrende og hvornår løste vi det, eller hvad gør vi en anden gang.
 • Glæde ved at bevæge sig
 • Glæde ved at udfordre sanserne AM
 • Sund ernæring er lige med positiv energi
 • Forståelse af kroppens funktioner, hvad kan den bruges til ? AM
 • Sundhed AM
 • Hygiejne AM
 • Søvn ?( Ved ikke om det hører til her )AM

  Udfordring

At barnet oplever glæden ved at bevæge sig

 • At gennem sanserne får barnet en udvidet forståelse af sig selv
 • At barnet får viden og fokus på kroppens grundlæggende funktioner, styrker og begrænsninger
 • At barnet får kendskab til god hygiejne
 • At barnet får kendskab til sunde og usunde vaner.
 • At motiverer børnene til at spise sundt og varieret.
 • At skabe / tilbyde forskellige bevægelsesmiljøer. 

Muligheder

 • At barnet får stimuleret sanserne gennem leg
 • At aktiviteterne er med fokus på fin, grov, syn. motorik
 • At barnet har mulighed for at komme i løbet af dagen
 • At barnet også gå udenfor sti og ind i krat
 • At barnet kommer til fysisk at kunne lege i gymnastiksalen
 • At lege Kims leg
 • At motorik afdeling altid er tilgængelig
 • At legepladsen fortsætter med at være motorisk udfordret
 • At der er plads til fri leg
 • At barnet bliver opmærksom på sund ernæring
 • At lære at vaske hænder ( og holde sig ren forneden efter toiletbesøg )
 • At lave temaer uger med fokus på kroppens muligheder

Evaluering

Punkt på p møde månedligt

Hvad er gået godt ,hvad var udfordrende og hvornår løste vi det, eller hvad gør vi en anden gang.

At fys. tester børnene før skolestart.

 • Glæde ved udeliv ( oplever de 4 årstider )
 • Glæde ved naturen
 • Være hjemmevant i naturen
 • Kendskab til vand, jord, ild og luft.
 • Kendskab til hvordan dyr og naturen behandles.

Udfordringer

 • At barnet opnår viden om naturen og dyrelivet
 • At barnet tilegner dig viden om naturens mange forskellige unikke ansigter
 • At barnet viden om at naturen er til låns
 • At naturen kan bruges til positive oplevelser og ikke skal misbruges
 • At barnet får viden om og mulighed for eksperimenter og fordybe sig fra jord til bord

Muligheder

 • At barnet er ude i løbet af dagen
 • At der skabes tid og rum til fordybelse
 • At der skabes plads til tur i plantagen ugentlig
 • At der skabes plads til tur ud i naturen
 • At barnet får mulighed for at undersøge vandpytter mm
 • At barnet får mulighed for at undersøge dyrelivet regnorm mm
 • At vi planter og sår blomster
 • At der skabes mulighed for at smage på naturen fx høstugen
 • At de voksne er klar på at være ude i alt slags vejr til gavn for barnet.

Evaluering

 • Punkt på p møde månedligt
 • Hvad er gået godt ,hvad var udfordrende og hvornår løste vi det, eller hvad gør vi en anden gang.
 • Glæden ved traditioner
 • Glæde ved kulturarv
 • Kendskab til multikulturel traditioner og kultur
 • Kendskab til egne kulturelle normer / rødder AM ( måske en forældre opgave)

Udfordringer

 • At skabe kendskab for barnet til traditioner
 • At skabe kendskab for barnet til kultur
 • At give barnet mulighed for at udtrykke sig kreativt.

Muligheder

 • At skabe rum til og plads til materialer og eksperimenter og skabertrang
 • At skabe muligheder for at barnet opnår viden om huset traditioner
 • At barnet får kendskab til danske og andre traditioner
 • At aktiviteterne planlægges efter et års hjul / Årskalenderen
 • At give barnet mulighed for at udtrykke sig kreativt via billedligt, abstrakt med forskellige materialer,
 • f.eks. Forskellige tegneredskaber, naturmaterialer, forskellige materialer som kan formes m.m

Evaluering

 • Punkt på p møde månedligt
 • Hvad er gået godt ,hvad var udfordrende og hvornår løste vi det, eller hvad gør vi en anden gang.

Børn med særlig behov

Når der et barn med et særlig behov, vil der som supplement til læreplanen blive udarbejdet en individuel handlingsplan. I den forbindelse er der mulighed for at benytte PPR og deres konsulenter.