Fagbeskrivelser

Friskolen  følger i nogle fag Fælles Mål fra Undervisningsministeriet, mens skolen i andre fag har sine egne undervisningsmål.

Fælles Mål består af overordnede kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensmål, som er knyttet til de enkelte trin (delmål). Friskolen følger Fælles Mål i dansk, matematik, engelsk, tysk, natur/teknologi, fysik/kemi, geografi, historie og samfundsfag.

Formål, Fælles Mål (med trinmål) og læseplan kan læses og downloades på undervisningsministeriets læringsportal emu.dk under de disse fag:

Dansk
Matematik
Engelsk
Tysk
Natur/teknologi
Fysik/kemi
Historie
Geografi
Samfundsfag
Kristendomskundskab

For de øvrige fag har friskolen egne undervisningsmål/fagbeskrivelser.