Fagbeskrivelser

Sønderhå-Hørsted Friskolen er en prøvefri friskole, vi har fokus på at eleverne gør deres bedste og er motiveret for læring. 
Det betyder helt praktisk at eleverne i ældste gruppe har undervisning helt frem til skolens sommerferie.
Eleverne i ældste gruppe trænes i at kunne  bestå optagelsesprøverne til ungdomsuddannelserne.

Friskolen tager i undervisningen udgangspunkt i Undervisningsministeriets fællesmål.

Fælles Mål består af overordnede kompetence mål og underliggende færdigheds- og vidensmål, som er knyttet til de enkelte trin (delmål). 

Formål, Fælles Mål (med trinmål) og læseplan kan læses og downloades på undervisningsministeriets læringsportal emu.dk