Priser

Alle beløb er opgivet pr. måned hvis ikke andet er anført. Der betales 11 rater pr år. Juli er betalings fri.

Skolen:

pr 1/8-2023   1.092kr/mdr.   1. barn

pr 1/8-2023      572kr/mdr.  2. barn

pr 1/8-2023        52kr/mdr.  3. barn
Der vil  fra 1/8 2022  årligt  ske en pristilpasning på 2% 

SFO:

SFOén koster 700 kr.

Der ydes ikke søskenderabat til SFO

Skolepenge og betaling til SFO skal ske inden den 10. i måneden til:
Sønderhå-Hørsted Sparekasse reg.nr. 9124 kontonr. 1240101730

Børnehaven:

Krudtuglen følger de kommunale takster 2024:

2.197 kr fuldtid over 3 år                                                       
3.206 kr fuldtid under 3 år                                                  .
1.647 kr deltid (30 timer) over 3 år                                    
2.725 kr deltid under 3 år 30 timer pr uge                       

Alle beløb er opgivet pr. måned. Juli er betalingsfri.

Søskenderabat

Det er muligt at søge om søskenderabat til børnehaven, hvis I har børn i kommunal pasningsordning.

 Økonomisk friplads

Det er muligt at søge om økonomisk friplads til børnehaven. I så fald skal du henvende dig til kommunen. Læs mere

Betaling til børnehaven skal ske senest den 5. i måneden til:
Sønderhå-Hørsted Sparekasse reg.nr. 9124 kontonr. 0000080918

Bus:

Skolen har egen skolebus, som mod en mindre egenbetaling henter elever fra oplandet. Kontakt skolen for at høre mere om busordningen for skolens elever. 

Skolebuspriser:

125 kr. pr mdr. pr elev.
dog maks. 200kr pr familie pr mdr.

Man binder sig for et kvartal af gangen

Kvartalerne er gjort op på følgende måde:

Sommerferie til efterårsferie

Efterårsferie til Jul

Jul til påske

Påske til sommer.

Støttekreds

Som Støtdekretsmedlem modtager du nyhedsbreve fra skolen, og inviteres til skolens mange arrangementer.

  • Enlige 75 kr pr år
  • Par 150kr pr år

Beløbet indbetales til skolens konto:

Sønderhå-Hørsted Sparekasse reg.nr. 9124 kontonr. 1240101730

Husk at skrive navn ved indbetalingen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.