Priser

Alle beløb er opgivet pr. måned hvis ikke andet er anført. Der betales 11 rater pr år. Juli er betalings fri.
Pr. 1/11-2022 tillægges et energitillæg på 100kr for både skole og børnehavebørn.

Skolen:

Pris for 1. barn                                                             pr 1/8-2022   1.071kr/mdr.   +100kr

Pris for 2. barn                                                                 pr 1/8-2022      561kr/mdr. +100kr

Pris for 3. og følgende barn                                              pr 1/8-2022        51kr/mdr. +100kr
Der vil  fra 1/8 2022  årligt  ske en pristilpasning på 2% 
Alle beløb er opgivet pr. måned. Juli er betalingsfri.

SFO:

SFOén koster 700 kr.

Der ydes ikke søskenderabat til SFO

Alle beløb er opgivet pr. måned. Juli er betalingsfri.

Skolepenge og betaling til SFO skal ske inden den 10. i måneden til:
Sønderhå-Hørsted Sparekasse reg.nr. 9124 kontonr. 1240101730

 

Børnehaven:

Krudtuglen følger de kommunale takster 2022:

2.029 kr fuldtid over 3 år    +100kr                                                   
2.976 kr fuldtid under 3 år   +100kr                                                 
1.573 kr deltid (30 timer) over 3 år          +100kr                           
2.529 kr deltid under 3 år 30 timer pr uge         +100kr                

Alle beløb er opgivet pr. måned. Juli er betalingsfri.

Søskenderabat

Det er muligt at søge om søskenderabat til børnehaven, hvis I har børn i kommunal pasningsordning.

 Økonomisk friplads

Det er muligt at søge om økonomisk friplads til børnehaven. I så fald skal du henvende dig til kommunen. Læs mere

Betaling til børnehaven skal ske senest den 5. i måneden til:
Sønderhå-Hørsted Sparekasse reg.nr. 9124 kontonr. 0000080918

Bus:

Skolen følge fordelingssekretariatets km anvisninger for gratis kørsel med skolebus.

0.klasse til 3 kl skal have længere end 2,5 km til skole.

4. til 6. klasse skal have længere end 6 km  

7.til 9. klasse skal have længere end 7 km

Skolebuspriser:

300 kr. pr kvartal (en tur)
500 kr. pr kvartal ( tur retur)

Kvartalerne er gjort op på følgende måde:

Sommerferie til efterårsferie

Efterårsferie til Jul

Jul til påske

Påske til sommer.

Støttekreds

Som Støtdekretsmedlem modtager du nyhedsbreve fra skolen, og inviteres til skolens mange arrangementer.

  • Enlige 75 kr pr år
  • Par 150kr pr år

Beløbet indbetales til skolens konto:

Sønderhå-Hørsted Sparekasse reg.nr. 9124 kontonr. 1240101730

Husk at skrive navn ved indbetalingen.