Tilsyn

Tilsynsrapport 2020-21 Sønderhå-Hørsted Friskole

Tilsynsrapport

Tilsynsrapport 2019

Tilsyn i Krudtuglen 2019

Tilsynsrapport

Tilsynsrapport 2020

Tilsyn Sønderhå-Hørsted skole

Tilsynsrapport

Tilsynsrapport 2019

Søren Ottosen fører tilsyn med Sønderhå-Hørsted Friskole.

Beretninger

Beretninger 2018

Læs skoleleder Lise Tølbølls beretninger her:

Tilsynsrapport

Tilsynsrapport 2020

Tilsyn i Krudtuglen 2020

Tilsynsrapport

Tilsynsrapport 2019

Tilsyn i Krudtuglen 2019