Vores Traditioner

Skolens traditioner

Tradition er ikke det modsatte af fornyelse. De faste og genkendelige rammer giver derimod plads og overskud til fornyelse.

Hvert år er der et overordnet tema, som er gennemgående for skolens aktiviteter. Derudover vælger skolen også ”fokuspunkter”, som er egenskaber, man særligt ønsker at styrke hos eleverne.

Vi har også traditioner, som tager afsæt i årstider og højtider.

Skolens Årshjul


Lejrskolen

Lejrskolen er en blanding af at skulle ud og opleve og lære noget nyt, men det er også en øvelse i at være væk hjemmefra og vende styrket tilbage.

Vi starter skoleåret med den årlige lejrskole, som er en fælles begivenhed, der er med til at skabe gode relationer på kryds og tværs af elever og personale.

Det giver noget ekstra, at man er sammen alle døgnets timer og uden for den almindelige skoledag. Vi kommer tættere på hinanden. Voksne og børn får lov at se hinanden uden for skolesammenhæng, hvilket gør, at man får mulighed for at se hinanden med andre øjne.

På Lejrskolen er store og små sammen om at løse opgaver på kryds og tværs.

Vi tager afsted i samlet flok fra mandag til torsdag (fredag for de største). Mens vi er væk, tager forældrene sig af den årlige hovedrengøring på skolen.

Torsdag afsluttes lejrskolen med maner med fællesskabet og fællesspisning. Forældre inviteres til stor fællesspisning i form af madkurvefest. De største elever bliver tilbage og hygger om uhyggen, mens resten tager med forældrene hjem. Der vil være pasningstilbud til fredag for børn, der er tilmeldt SFO-en.

Høstuge

Op til Høstmarkedet har skolen en uge, hvor der klassevis og på tværs af klasser laves produkter (fx melblandinger, bolsjer, æblesaft, lys mm.) til boderne. Skolen summer af liv denne uge, og et par ekstra forældrehænder er altid velkomne.

Høstmarked

Er en hyggelig begivenhed som afrunding på skolens høstuge. De ting, eleverne har lavet i høstugen, kan købes i boderne.

Høstmarkedet er kendt for den store tombola, det amerikanske lotteri og det overdådige kagebord. En rigtig hyggelig aften, hvor overskuddet går til skolens fælles lejrtur.

Alle er mere end velkomne til Høstmarkedet.

For at alt dette kan lade sig gøre kræver det lidt forarbejde:

  • Der skal bages kager til det store kagebord
  • Der skal indsamles sponsorgaver til det amerikanske lotteri

Hver familie medbringer 5 gaver til tombolaen. Gaverne kan fx bestå af et ”høst”-produkt fra haven eller lignende, eller af købte gaver med en værdi på ca. 20 kr. pr. gave.

  • Tombolaen skal opstilles
  • Der skal produceres kranse til salg
  • Kage- og kaffeboden skal bemandes

Høstgudstjeneste

I forbindelse med skolens høstuge arrangerer menighedsrådet høstgudstjeneste. Skolen har et godt samarbejde med menighedsrådet om årstids- og højtidstraditioner.

Vi mener, at det er sundt at være en del af noget også uden for skolen – at være en del af lokalsamfundet.

Skolernes motionsdag

Lige som på så mange andre skoler afholdes der skolernes motionsløb op til efterårsferien. Forældre og bedsteforældre er også altid velkomne.

Emneuger, hvor årets tema behandles

I emneugerne er der tid og plads til fordybelse i årets tema. Der arbejdes sammen på kryds og tværs af alder, køn og klasser.

Juleklip

Der invitereres til julehygge i slutnovember, så skolen kan være julepyntet, når vi når til første december. En hyggelig eftermiddag eller aften med forskellige aktive værksteder.

Lucia- og bedsteforældredag

Pigerne går Luciaoptog for skolen, børnehaven og inviterede bedsteforældre – en rigtig hyggelig dag, hvor man på tværs af generationer hygger sig.

Adventsgudstjeneste

Skolen har et godt samarbejde med menighedsrådet om årstids- og højtidstraditioner.

Vi mener, at det er sundt at være en del af noget også uden for skolen – at være en del af lokalsamfundet.

Juleafslutning

Året sluttes altid af med en tur i kirke, risengrød og masser af julehygge. (Nissen på loftet får selvfølgelig også grød den dag ϑ) Forældre er også meget velkomne den dag.

Fastelavn

Sønderhå Hørsted Borgerforening afholder fastelavn hvert år søndagen før fastelavnsmandag på skolen. Alle er velkomne

Teateruger

Teaterugerne er to meget vigtige uger for vores børn. En god tradition, hvor alle børn er på scenen. Alle – både børn og voksne – er en stor del af, hvordan stykket, scenen og alle kostumerne ender ud. Hidtil har stykket altid været skrevet af Lise, og det tager udgangspunkt i årets tema.

Ugerne afsluttes med forestilling onsdag og torsdag aften, hvor der også afholdes skolefest og kæmpe kagebord.

Torsdag formiddag er der forestilling for børnehaven og bedsteforældre. De bedsteforældre, der ikke kan om formiddagen, er selvfølgelig meget velkomne om aftenen.

Der er brug for hjælp fra alle de forældre, der har mulighed for at give en hånd med i løbet af de to uger. Vi kan bl.a. bruge hjælp til at sy kostumer, lave kulisser og meget meget mere.

På opvisningsdagene skal der bruges hænder til at bage kager til kagebordet, samt til brygning af kaffe og opfyldning af kagebord og oprydning.

Klasseudflugter

Der er tradition for at tage på klasseudflugter. Yngste- og mellemgruppen holder sig inden for landets grænser – her kan nævnes ture til fx Livø, Bornholm og København.

Ældstegruppen tager lidt længere væk hjemmefra. Her har turen før gået til: Prag, Berlin og sågar på cykel til Paris.

Klasserne har gennem tiden samlet penge ind til turene på forskellig vis – lige fra afholdelse af loppemarkeder til pakning af morgenmadsprodukter.

Generalforsamling

Er den aften vi hører om skolens ve og vel og ser tilbage på året, som er gået. Det er vigtigt, at man viser interesse for skolen og for skolens økonomi.

Der er valg til skolens bestyrelse, og det er her, man som forældre har indflydelse på, hvem der bliver valgt ind til at varetage alles interesser bedst muligt.

Det er derfor vigtigt, at der møder så mange forældre op som muligt. Der afsluttes med Rullepølse og ostemadder.

Sommerferiefest

Festen afholdes hvert år torsdag aften før sommerferien. Her mødes alle børn og voksne – også de bedsteforældre, der har lyst og venner af huset – til en meget hyggelig aften med god mad og masser af sang og glæde. Når vejret er til det, sidder vi i skolegården.