Skolebestyrelsen og Forældreråd

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen, herunder Sønderhå Hørsteds børnehaven.
Skolebestyrelsen består af 7 medlemmer, hvor af mindst 4 skal på forældre til børn i skolen.
Forældre med børnehavebørn kan blive valgt ind i skolebestyrelsen via Skolekredsen.
Bestyrelsen for 3 år af gangen og af skiftegårvis med 2, 2 og 3 årligt. Valg til skolebestyrelsen sker i Friskoles årlige generalforsamling i april mdr.

Børnehavens vedtægter: bilag til vedtægter til børnehaven

Børnehavens forældreråd

Børnehavens forældreråd består af 3 forældre der vælges ved børnehavens årlige fællesmøde, med beretning fra året der er gået.
Fællesmødet.
Forældrerådet.

Stine Ellinor Thinggaard
Forældrerådet
Email
Iben Dragsbæk Hansen
Forældrerådet
Email
Jeanette Buhl
Forældrerådet
Email