Skolebestyrelsen og Forældreråd

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen, herunder Sønderhå Hørsteds børnehaven. Skolebestyrelsen består af 7 medlemmer, hvor af mindst 4 skal være forældre til børn i skolen. Forældre med børnehavebørn kan således blive valgt ind i skolebestyrelsen via skolekredsen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år af gangen og afgår skiftevis med 2, 2 og 3 årligt. Valg til skolebestyrelsen sker i forbindelse med friskolens årlige generalforsamling i marts- April mdr. For mere information se skolens vedtægter. Til bestyrelsesmøderne deltager skolen og børnehavens ledelse samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte.

Børnehavens forældreråd

Børnehavens forældreråd  består af 3 forældre der vælges  ved børnehavens årlige fællesmøde, med beretning fra året der er gået. Fællesmødet foregår umiddelbart inden skolens generalforsamling. Forældrerådet ses herunder.
Line Petersen
Forældrerådet

Tlf.: 25715242

Email
Lea Nyby
Forældrerådet

Tlf.: 29763434

Email
Anja Tandrup
Forældrerådet

Tlf.:

Email