Skolebestyrelsen og Forældreråd

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen, herunder Sønderhå Hørsteds børnehaven.
Skolebestyrelsen består af 7 medlemmer, hvor af mindst 4 skal på forældre til børn i skolen.
Forældre med børnehavebørn kan blive valgt ind i skolebestyrelsen via Skolekredsen.
Bestyrelsen for 3 år af gangen og af skiftegårvis med 2, 2 og 3 årligt. Valg til skolebestyrelsen sker i Friskoles årlige generalforsamling i april mdr.

Børnehavens vedtægter: bilag til vedtægter til børnehaven

Børnehavens forældreråd

Børnehavens forældreråd består af 3 forældre der vælges ved børnehavens årlige fællesmøde, med beretning fra året der er gået.
Fællesmødet.
Forældrerådet.

Line Petersen
Forældrerådet

Tlf.: 25715242

Email
Camilla Vigsø Nordensgaard
Forældrerådet

Tlf. nr: 25347359

Email
Tina Nørskov Jensen
Forældrerådet

Tlf. nr: 28959351

Email