Støttekredsen

Støttekredsen

Støttekredsen er for personer der ønsker at støtte op om Sønderhå Hørsted Friskole og dens virke
Som Støttekreds medlem modtager du informations breve fra skolen og inviteres til alle skolens arrangementer.
Du er meget velkommen til at komme og opleve fællesskabet, sammenholdet, eller give et nap med, såvel i hverdagen som i forbindelse med arrangementer.

Støttekreds medlemmer er en del af skolekredsen, hvilket giver adgang til skolens generalforsamling, hvor man har mulighed for at stille op til valg i skolekredsen, til skolebestyrelsen. Du er ligledes stemmeberettiget til valget i skolekredsen til skolebestyrelsen