Arbejdsgrupperne

Selvstyrende Arbejdsgrupper

 Som forældre på Sønderhå-Hørsted Friskole og i Børnehaven Krudtuglen foretager I et bevidst valg om et fællesskab. Alle forældre indgår i mindst en selvstyrende arbejdsgruppe.
Grupperne løser praktiske opgaver og er med til, at styrke og fremme ånden og fællesskabet på friskolen og i fribørnehaven.
Der er i hver gruppe en tovholder fra bestyrelsen. Man er som forældre altid velkommen til, at bidrage med gode ideer og initiativer.
Hvis man ønsker at komme i en arbejdsgruppe kontakt med bestyrelsen.
Bage gruppen:
 • Denne gruppe er alle familier med i
Indvendig vedligehold:
 • Ole
 • Karina
 • Jesper
 • Per

Park og anlæg

 • Thomas
 • Anders
 • Bjarne
 • Henrik
 • Ivan
 • Martin
 • Per

Markudvalget

 • Bjarne
 • Karina
 • Jesper
 • Susanne

Malergruppe

 • Heidi
 • Gritt
 • Jonna
 • Karina
 • Karina
 • Sofie
 • Tina
 • Tommy
 • Trine

Foundraising/ Pr

 • Stine
 • Jonna
 • Karina
 • Marie
 • Tina
 • Tina B.

Arrangement

 • Lone
 • Anja
 • Anna
 • Annemarie
 • Eva
 • Karina
 • Karina
 • Linda
 • Louise
 • Theresa
 • Trine

It/ Ipads

 • Mads
 • Lillija
 • Lauris

Bus

 • Peter

Hyggegruppen (Støttekredsmedlemmer)

 • Lise
 • Claus