Arbejdsgrupperne

Selvstyrende Arbejdsgrupper

 Som forældre på Sønderhå-Hørsted Friskole og i Børnehaven Krudtuglen foretager I et bevidst valg om et fællesskab. Alle forældre indgår i mindst en selvstyrende arbejdsgruppe.
Grupperne løser praktiske opgaver og er med til, at styrke og fremme ånden og fællesskabet på friskolen og i fribørnehaven.
Der er i hver gruppe en tovholder fra bestyrelsen. Man er som forældre altid velkommen til, at bidrage med gode ideer og initiativer.
Hvis man ønsker at komme i en arbejdsgruppe kontakt med bestyrelsen.
Bage gruppen:
  • Denne gruppe er alle familier med i
Pedelgruppen: Martin
Markgruppen: Bjarne

Malergruppe: Stine

Aragement gruppen: Tina og Wieteke