Åbningstider

Fribørnehaven Krudtuglens åbningstider

Mandag-torsdag 6:15-16:30
Fredag 6:15-16

Fribørnehaven Krudtuglens  lukkedage

Efterårsferien (uge 42)
Mellem jul og nytår
De tre hverdage op til påske
Dagen efter Kr. Himmelfart
Grundlovsdag (5. juni)
Uge 29-30

I forbindelse med institutionens lukkedage, vil der være mulighed for fællespasning med kommunens øvrige private institutioner. Ved pasningsbehov kontaktes institutionens daglige leder senest 3 mdr. før behovet. Senest 1 mdr. før vil I få oplyst, hvilken institution barnet vil få pasning tilbudt i.