Trivsel og Tryghed i Leg og Læring

leg og læring
leg og læring

Vi er meget beviste om at elevens/ barnets trivsel og tryghed er en forudsætning for god læring.

Hvorfor det også er prioteret højt i dagligdagen hos os, både i skole og børnehave.
Et godt læringsmiljø er en af de grundlæggende forudsætninger for, at læring finder sted.
Ifølge forskeren Hattie er tryghed et afgørende element i et positivt læringsmiljø, for uden tryghed kan det være vanskeligt for eleverne at være åbne om, hvad de ved og ikke ved. Og uden tryghed vil eleverne måske holde igen med at prøve sig frem. Et læringsmiljøet skal være positivt, omsorgsfuldt og arbejdscentreret for at fremme elevernes læring.
Morgensamling, turen rundt om kirken, elevernes familiegrupper, lejerturen og tema dage er alle ting der er med til at sætte fokus på trivsel, og give tryghed for læring, ikke kun i klassen men på tværs af klasser og sågar helt fra børnehaven til ældste gruppe.

Vi er et sted hvor vi kender hinanden, vi siger godmorgen til hinanden og mener det🙂.

Vi er et sted hvor vi beder hinanden om hjælp.

Vi praktisere trivsel og tryghed i leg og læring.

Vi er Sønderhå Hørsted Hørsted Friskole og Børnehave

Indlægs forfatter: Administrator 1