Sønderhå Hørsted Friskole og Børnehave

Nyhedsbrev uge 14

Vi håber, I alle er ved godt mod derhjemme, hvor de fleste ting i disse dage udleves. Som det ser ud lige i øjeblikket, har vi indtil videre stadig mindst 12 dage, hvor der ikke sker de store ændringer. Mette Frederiksen åbnede en lille dør på klem i mandags til, at der måske kan blive […]

Rengøring

Forældrerengøring

Der er ingen forældrerengøring af børnehave og skole, så længe at vi er lukket ned. Der vil komme en ny og opdateret rengørings liste så snart der er mere normale tilstande i vente.

red barnes

Hilsen fra redbarnet

  Se bort fra navnet i toppen, linksene skulle virke alligevel :0) https://mailchi.mp/redbarnet.dk/inspiration-til-hjemmeforlb-0xnd2epkke?e=19703ab513

mail

Undervisningsplan uge 12

Der er fra klasselærerene sendt undervisnings planer for den kommende uge.Vi har oplevet at mailen har drillet lidt, så har men endnu ikke modtaget en undervisningsplan, bedes man kontakte klasselæren.Pas godt på hinanden der ude

fagportaler

Hjemmeundervisning

Set i lyset af de seneste udmeldinger fra børne-og undervisningsministeren sender vi vores anvisninger på hjemmeundervisning til forældre via mail. Det er børne-og undervisningsministerens ambitionen, at der gennemføres så meget undervisning, som situationen tillader. Vi regner med at lægge nye “lektier” ud igen via mail mandag den 23/3, så de vil komme ugentligt fremadrettet. Der […]

Information om Coronavirus til børn og forældre

Det er vigtig at få snakket med børnene om Corona virussen og hvorfor de ikke er i skole, børnehave eller til fritidsaktiviteter.Sundhedsstyrelsen har lagt 2 film ud som forklarer henholdsvis børn og voksne, hvad den nye coronavirus er og giver gode råd til voksne, så de kan tage hånd om deres børne bekymringer. https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Film-til-boern-og-foraeldre-giver-raad-om-at-tale-om-ny-coronavirus?fbclid=IwAR3-Q5_i4_lVrl8pqK3YBUtI_AKGh5JRahe9oHa_FUGzhDsX1mutP-z4WGk Derudover […]

Opdatering

Som udgangspunkt vil skole og børnehave være lukket i 2 uger fra på mandag.Vi vil i morgen tage telefonisk kontakt til alle forældre.Vi opfordre alle til at blive hjemme med virkning fra i morgen Torsdag. Sundhedsstyrelsen har lavet en film til børn om Coronavirus: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Film-til-boern-og-foraeldre-giver-raad-om-at-tale-om-ny-coronavirus

Udsættelse af Generalforsamling

Kære forældre og støttekreds På grund af den seneste udvikling af coronavirus med et stigende antal smittede er generalforsamlingen i børnehave og skolen udskudt på ubestemt tid. Det er selvfølgelig beklageligt, men vigtigt at vi tage alle forholdsregler alvorligt.På bestyrelsen vegneGitte/Sønderhå-Hørsted Friskole og Børnehave.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!